Members

Jenny Andersson

Homepage: http://www.jenny-andersson.se
Company: http://www.jenny-andersson.se
Joined: 31 Jul 2018

About Jenny

 

All utveckling börjar hos dig själv. Jenny Andersson & Co brinner för att ge människor verktyg för att kunna välja bort oro, stress och offerkoftor och istället skapa handlingskraft, tillit, meningsfullhet och nya resultat. Man träffar mig och mina kollegor både online via Skype, Zoom, på telefon samt i personliga möten både individuellt och i grupp. Vi coachar även på engelska. Och hur just du vill ha din leverans av stödet för utveckling av dina ledare, medarbetare eller din verksamhet anpassar vi utefter era behov för att se hur det bäst kan hjälpa er.  Kontakta oss gärna för att se hur vi kan bidra för er att komma vidare. 

Posts and comments

No posts or comments yet.